Smarta beteslösningar hjälper bönderna att dra nytta av modern teknik

IoT Asset Management förändrar sättet som bönder bedriver affärer

Med hjälp av uppkoppling i världsklass, IoT enabling services, and rådgivning from Tele2 IoT förändrar det norska företaget Nofence sättet som djur betar, samtidigt som de förbättrar hållbart lantbrukande

När vi först började höra om IoT betraktades det som ett buzzword och de flesta av oss började föreställa sig en värld fylld av smarta hem, smarta städer och uppkopplade maskiner. Aldrig någonsin kunde vi föreställa oss att getter på avlägsna betesmarker i västra Norge kunde vara ett perfekt användningsområde för Tele2 IoTs uppkoppling. Så är nämligen fallet idag, och det har förändrat sättet som bönder bedriver sin verksamhet på och också tjänar pengar. Bönder behöver inte längre bygga och underhålla dyra staket. Istället så uppmuntras de till hållbart lantbruk och djur föds upp i det fria. Läs historien om Nofence som aktivt arbetar inom området Internet of Goats, tillsammans med Tele2 IoT.

Resan från idé till produkt

Allt började med en idé jag fick under min barndom, säger Oscar Hovde Berntsen, CTO och grundare av Nofence. ”Jag tänkte ständigt på hur bra det skulle vara om det inte fanns stängsel runt djuren, och så småningom började jag jobba på att få det att hända.” Med utvecklingen och tillgängligheten av GPS-tekniken blev det snart möjligt, och 2007 byggde Oscar dom första prototyperna, som blev lösningen han var ute efter och som revolutionerade hur vi bedriver jordbruk idag.

Nofence är en patenterad betesteknik som tillåter jordbrukare runt om i världen att bygga geografiska ”staket” via en smartphoneapplikation, vilket gör det möjligt för djuren att flytta runt fritt inom ett avgränsat område. När ett djur försöker ta sig bortom det förbestämda området aktiveras en ljudvarningssignal. Om djuret fortsätter i fel riktning ges en skonsam men effektiv elektrisk impuls till, efter den högsta tonen av ljudvarningssignalen, vilket gör att den ändrar riktningen. Djuret, i detta fall geten, lär sig snabbt att det måste vända riktning för att undvika elektriska stötar.

Även om lösningen ser ganska enkel ut – en svart låda som liknar en bjällra som hänger från en krage – så är den mer komplicerad än så. ”Det finns många saker du måste komma ihåg när du utformar en produkt för djur”, säger Oscar. ”Till syvende och sist så handlar det om att vi ska göra så att djuren trivs. ”Bland de utmaningar vi mötte var att förstå getternas beteende: de är mycket smarta och sällskapliga, och vanligtvis definieras deras rörelsemönster av några få getter i flocken. Getter tycker om buskar och på soliga dagar så gömmer dom sig i skuggan. Det var också viktigt att välja rätt ljudvarningssignal, så att getterna känner sig bekväma. Allt detta innebar att man fick fatta många tekniska beslut, tänka på vilka material att använda för nackremmen, och vad skulle vara den optimala storleken, vikten och den övergripande utformningen av produkten. Lösningen måste också vara vatten- och dammtålig, och beslut var tvungna att fattas om var GPS-modulen och solpanelerna ska placeras, samt hur batterierna på bästa sätt enkelt ska kunna avlägsnas och bytas ut.

En annan ännu viktigare aspekt var anslutning. Oscar och hans team behövde vara säkra på att lösningen skulle fungera i alla landsbygdsområden. Det var här som Nofence hittade den perfekta partnern i Tele2 IoT och IoT Value.

Tele2 IoT – en trusted advisor

Samarbetet med Tele2 IoT startade under konferensen Techcrusch i Berlin 2017. ”Vi hade ett bra möte med Tele2 IoT-teamet som där introducerade oss till deras återförsäljare i Norge IoT Value, förklarar Oscar. ”Redan från start har vi fått oerhörd support för våra lösningar”.

Och trots att Nofence redan hade en konnektivitetspartner sedan tidigare så valde de att gå med Tele2 IoT och IoT Value. ”Vad vi verkligen gillade var att Tele2 IoT agerade som en rådgivare under hela processen”, säger Oscar. ”Istället för att pusha oss att använda LPWAN-lösningar så var både IoT Value och Tele2 IoT väldigt tydliga: om vi vill skala lösningen över landsgränser så behöver vi en teknologi som redan är utvecklad. ”Och än viktigare, dom hade en lokal roaminglösning som garanterar att våra enhet får tillgång till bästa möjliga tillgängliga nät, vilket är en viktig aspekt, framförallt för Nofence kunder som befinner sig ute på landsbygden.”

“Jag har jobbat i telekombranschen i över 30 år och har upplevt hur utvecklingen inom kommunikationsteknologi har förändrat marknaden” säger Jo Sundheim, grundare IoT Value. ”Men det är viktigt att säkerställa att man erbjuder kunderna något som är pålitligt och som fungerar här och nu. Genom att använda Tele2 IoTs lokala roamingtjänst, som är unik på den norska marknaden, så kan vi ge våra kunder ro, samtidigt som dom får en kraftfull uppkoppling som inte kommer att hindra produktutveckling. Det är alltid bättre att börja smått och vara först ut på marknaden. Den viktiga fördelen är att du kan fånga kunder, få ut dittvarumärke, och allra viktigast när tekniken utvecklas så har du möjligheten att förändras och utvecklas med den.”

Tack vare Tele2 IoTs starka utvecklingsteam får vi också använda fler och fler innovativa produkter

Sundheim tycker om flexibiliteten som Tele2 IoT erbjuder, och säger att dom utvecklat ett startkt partnerskap och att han känner att Tele2 IoT är måna om att han lyckas.

”Tack vare Tele2 IoTs starka utvecklingsteam får vi också använda mer och mer innovativa produkter, som till exempel 2DISCOVER – som hjälper våra kunder att förstå var deras enheter används och vilka nätverk dom använder i olika länder. Det kan vara väldigt intressant för våra, framförallt för dom där batterilivslängden på deras enheter är en avgörande fråga. Med 2DISCOVER behöver de inte ens bädda in en GPS-modul – platsen från närmaste telemast kommer ge dom den information dom behöver.”

En lösning som gynnar både djuren och bönderna

“Nofence-lösningen är en fantastisk lösning som gynnar både bönderna och djuren. Böndernas kan minska underhåll för staket, få bättre insikt om beteendemönster, motta notifikationer om sjukdom bland deras hjordar, och nyttja sina betesmarker på bästa möjliga sätt. Resultat av detta är mer välmående djur, som är mer avslappnade och mindre stressade. Bara för att ge dig ett exempel – chockenergin från Nofence-enheten utgör bara 2% av elchocken som ges av traditionella elektriska staket. Idag används lösningen i Norge av cirka 400 getbönder. Vi ser ett ökat intresse från de största jordbruksmarknaderna i världen, särskilt från boskapsbönder ”, säger Harald Harstad, försäljningsrepresentant och medgrundare Nofence.

Förutom ambitiösa expansionsplaner så driver Nofence starka forsknings- och utvecklingsinitiativ. Med ett team på 10 personer och nära relationer med kompetenta teknikpartners har de drivit frågan att applicera tekniken även på nötkreatur och kommer att göra sluttesterna på nötkreatur på NMBU (Norwegian University of Life Sciences) i sommar. Tio års utveckling har börjat löna sig. Och vad gäller IoT Value så säger de att det våra kunder har gemensamt är behovet av bra prissättning och god kvalitet tillsammans med utmärkta roaminglösningar. Det är det som kommer att ge dom en god grund för snabb tillväxt.