Håller igång kollektivtrafiken på vägar, järnvägar och på sjön

IoT adderar värde till transportindustrin

Tele2 IoT-uppkoppling hjälper Västtrafik att driva kollektivtrafiken i västra Sverige och gör allas resa smidigare och trevligare

 

Svenska Västtrafik transporterar nästan en miljon passagerare varje dag via tåg, spårvagn, båt och buss – sträckor som tillsammans motsvara nästan 12 resor runt jorden. Här är Tele2 IoT 2 ”limmet” som håller samman allt. 

Västtrafik är verksamma både i städerna och på landsbygden i västra Sverige, och fungerar som motorn som förflyttar människor. Det gör dom med hjälp av 1 857 bussar, 101 tåg, 263 spårvagnar och 36 färjor.

”Nästan en miljon människor i Västra Götaland nyttjar kollektivtrafiken varje dag och mer än en miljon människor använder vår resepapp”, säger Daniel Ulfheden, chef för telekommunikation på Västtrafik. ”Genom att ansluta hela vårt ekosystem, vilket inkluderar inte bara fordon utan även busshållplatser, informationstavlor och appen, kan vi ge realtidsinformation till våra kunder och också agera snabbt om problem uppstår.”

Västtrafik får flertalet av sina fordon från underleverantörer vilket gör att en gemensam transportplattform är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Den gör det möjligt för dem att konsolidera data från all kollektivtrafik i regionen så att de kan optimera rutter och planera hela transportnätet mer effektivt. Detta i in tur ger kunderna en enhetlig vy, från en källa, vilket gör resan lätt att planera och genomföra.

Vi använder skattepengar så det är viktigt att vi använder pengarna effektivt för att tillhandahålla en konsistent kvalitet på den service som erbjuds.

”Vi använder skattepengar”, berättar Daniel. ”Så det är viktigt att vi använder pengarna effektivt för att kunna tillhandahålla en konsekvent kvalitet på vår service – som lever upp till allmänhetens behov. IoT hjälper oss att leverera detta genom att ge oss den information vi behöver för att snabbt agera på snabba händelser och också för att vi ska kunna planera långsiktigt.”

IoT i praktiken

2 500 fordon har anslutna datorer installerade i sig. Data genereras dygnet runt, och flera delar av ekosystemet kommunicerar i realtid – till exempel bussar som skickar information till ett centralt system som ger realtidsuppdaterade avgångsprognoser till displayskärmar och till planeringsappen.

Fordonsdatorer mäter också andra saker, till exempel att koppla fordonet till rätt väg på dess första dagsrutt, dess ankomst- och avgångstid, avståndet som det täcker, antalet resor gjorda och antalet validerade biljetter. Fordonsanslutning möjliggör också kommunikation mellan föraren och Västtrafiks operationscentral, vilket ger värdefull data som sedan används för att optimera kollektivtrafiken.

Alla anslutna transportfordon och skärmar som används av Västtrafik är utrustade med SIM-kort från Tele2 IoT och hanteras via självbetjäningsportalen Cisco Jasper. Detta för att säkerställa en fullständig översikt, som till exempel över företagets alla uppkopplade 1 400 realtidsinformationsskyltar. Dessa skyltar gör det möjligt att ge kunderna på-minuten-information om sådant som förseningar, ankomsttider och när nästa buss, tåg, spårvagn eller färja kommer.

Vi hade väldigt specifika krav i anbudet… Tele2 IoT var det enda företaget som kunde leverera en prissättning baserad på våra krav.

Företagets IoT-resa började i början av 1990-talet och har utvecklats mycket under åren. Samarbetet med Tele2 började 2010 och var då kring telematik. 2016, efter en framgångsrik upphandling, var året då Västtrafik migrerade till Tele2s nya IoT-plattform. Daniel Ulfheden säger att han är mycket nöjd med resultatet av det nya IoT-systemet och med TMCC gränssnittet.

”Vi hade väldigt specifika krav i anbudet som innefattade bland annat en prissättningsmodell som skulle ge en automatiskt lägre GB-kostnad ju mer vi kommunicerade, utan att röra till det med olika prisplaner för varje enskilt SIM-kort, säger Daniel. ”Tele2 IoT var det enda företaget som kunde leverera en prissättning baserad på våra krav.”

”Den lokala roamingtjänsten Tele2 IoT erbjuder ger Västtrafik möjlighet att till ett lågt pris använda andra telekomoperatörs nätverk när Tele2-näten inte är tillgängliga. På så sätt säkerställer man att alla IoT-beroende system i fordonen, till exempel biljettmaskiner, positioneringssystem och passagerarräknare, alltid är anslutna. Detta är viktigt överallt, men allra mest särskilt på landsbygden.

Daniel säger att Tele2 IoTs support varit fantastiskt, både under upprättandet av Cisco Jasper och utrullningen av lösningen.

Hur kommer framtiden att se ut?

”Framtiden för kollektivtrafik handlar naturligtvis om hållbarhet och informatik /intelligenta transportsystem/automation”, säger Daniel. ”Västtrafik satte upp höga miljömål 2006. Dom flesta har vi nått och några har vi till och med överträffat.

”Det långsiktiga engagemanget för hållbar kollektivtrafik och den höga nivån av hållbara bränslen belönades med en första placering bland hållbara och innovativa städer, både 2016 och 2017.

”Det senaste projektet är lanseringen av trunkbussen Line 55, tillsammans med Volvo, som är en eldriven buss som till och med kan stanna inuti byggnader!
2019 kommer en annan eldriven busslinje att lanseras och förhoppningsvis kan vi även starta en eldriven färja nästa år. ”

För att möta sina hållbarhetsmål behöver Västtrafik införskaffa många fler elbussar. Med hjälp av informatik hoppas företaget också kunna driva fordon på ett mer energieffektivt sätt. Autonoma fordon kommer sannolikt att ha en betydande inverkan på kollektivtrafiken under det närmaste decenniet och IoT är avgörande för den utvecklingen.

Att komma i tid och bli ännu mer effektiva än de är i dag – med hjälp av Tele2 IoT är Västtrafik på rätt spår.

Affärsfördelar

  • Landsbygds- och stadstrafik behövde bra uppkoppling och överblick
  • Olika typer av enheter anslutna
  • Behov av flexibel pooling och prissättning
  • Enkelt och effektivt verktyg för att hantera tusentals fordon

Västtrafik: 5 roliga fakta

  • 1 000 000 reguljärresor dagligen
  • 7 000 specialresor
  • 1 880 bussar, 106 tåg, 263 spårvagnar, 36 färjor
  • Reseplanerarappen används 1-2 miljoner gånger dagligen
  • Motsvarande nästan 12 jorden-runt-resor om dagen