Testa och optimera dina tillgångar

Testa och optimera kapaciteten av era tillgångar så att du kan implementera den rätta IoT-strategin och -lösningen från start. Det hjälper dig också att ta ut era produkter och tjänster snabbare ut på marknaden.

Ditt kostnadsfria trial kit innehåller 5 simkort och access till 2CONTROL, Tele2 IoTs kontrollcenter som är byggt på självbetjäningsportalen Cisco Jasper.

Läs mer om Tele2 IoTs kostnadsfria trial kit här. Och glöm inte att beställa och prova.